Cenová politika

Za léta praxe jsme si ověřili, že je jen velice obtížné stanovovat cenu za vedení účetnictví na určitou jednici – např. na účetní položku, nebo na jednoho zaměstnance. Jen samotná fakturace provedených služeb a její zpětná kontrola odběratelem je pak natolik složitá a zdlouhavá, že se brzy stane pro obě strany nepřehledná.

Naše firma proto upřednostňuje smluvní cenu jako fixní měsíční částku, která zohledňuje rozsah a pracnost jednotlivých účetních postupů, které naši zákazníci používají. Věříme, že vzhledem k dlouholeté praxi v účetní a daňové problematice jsme schopni nabídnout zákazníkovi takovou cenu, která odpovídá skutečně vykonané práci.